Øvre Stavsrunden Utsnitt

3 dager igjen!

Innbyggerundersøkelsen stenger for svar per post 20. mars. Dersom du har fått skjema, men ikke har svart, håper vi du vil ta deg tid til å svare i løpet av helga!

400 av innbyggerne i kommunen har mottatt spørreskjema til innbyggerundersøkelsen. Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at så mange som mulig vil svare på undersøkelsen. På denne måten kan du hjelpe oss med å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i Øyer kommune.

Spørreskjemaet kan fylles ut på internett, eller du kan fylle ut det tilsendte papirskjemaet og sende det per post innen 20. mars. Alle svarene blir behandlet anonymt og det hele skjer i henhold til Datatilsynets regler for personvern.