Skjema A-Å

Skjemaer merket "***" er elektronisk skjema du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk. Ved å logge deg inn kan du opprette din egen brukerprofil (gjelder ikke kultruskole-søknad). Dette gir deg blant annet tilgang til å mellomlagre skjemaene dine før du sender dem inn til oss.


B
Barnehagessøknad
Bekymringsmelding til barneverntjenesten.doc (DOC) (PDF)

E
Egenerklæring om konsesjonsfrihet med nedsatt konsesjonsgrense

F
Fritak feie- og tilsynsgebyr.doc (DOC) (PDF)
Fritak fra husleie på Øyer og Tretten samfunnshus.doc (DOC) (PDF)
Fritak renovasjons- og eller septikslam.doc (DOC) (PDF)

G
Gaver til Sektor Helse og omsorg.pdf

K
Konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven SLF-359B.pdf
Kulturmidler - Søknad om støtte til kulturformål ***
Kulturskole - Søknad om plass på Øyer kommunale kulturskole 2014 ***

L
Ledsagerbevis Søknadsskjema.doc (DOC) (PDF)

M
Motorferdsel i utmark.doc (DOC) (PDF)

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, soknadsskjema.pdf
Pedagogisk rapport, barnehage elektronisk.docx (DOC) (PDF)
Pedagogisk rapport, grunnskole elektronisk.docx (DOC) (PDF)

R
Reiseregning.doc (DOC) (PDF)

S
Salg av øl.doc (DOC) (PDF)
Serverings- og skjenkebevilling alminnelig og sluttet selskap.doc (DOC) (PDF)
Skjenkebevilling - Søknad om ambulerende skjenkebevilling ***
Støttekontakt arbeidsliste.doc (DOC) (PDF)
Søknad om boligtomt.doc (DOC) (PDF)
Søknad om Løyve for ervervsmessig kjøring.docx (DOC) (PDF)
Søknad om utsatt eller fremskutt skolestart.pdf
Søknad på stilling i Øyer kommune ***
Søknadsskjema bolig.xlsx
Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester
Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester.pdf
Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer.pdf
Søknadsskjema_TT 2012_Ny.pdf
Søknadssskjema boligtomt Øyer sentrum.pdf

V
Vedlegg 4 Henvisning til PPT, elektronisk.docx (DOC) (PDF)