B
Barnehagessøknad
Bekymringsmelding til barneverntjenesten.doc (DOC) (PDF)

E
Egenerklæring om konsesjonsfrihet med nedsatt konsesjonsgrense

F
Fritak feie- og tilsynsgebyr.doc (DOC) (PDF)
Fritak fra husleie på Øyer og Tretten samfunnshus.doc (DOC) (PDF)
Fritak renovasjons- og eller septikslam.doc (DOC) (PDF)

G
Gaver til Sektor Helse og omsorg.pdf

K
Konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven SLF-359B.pdf
Kulturmidler - Søknad om støtte til kulturformål ***
Kulturskole - Søknad om plass på Øyer kommunale kulturskole 2014 ***

L
Ledsagerbevis Søknadsskjema.doc (DOC) (PDF)
Løyve for ervervsmessig kjøring.docx (DOC) (PDF)

M
Motorferdsel i utmark.doc (DOC) (PDF)

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, soknadsskjema.pdf
Pedagogisk rapport, barnehage elektronisk.docx (DOC) (PDF)
Pedagogisk rapport, grunnskole elektronisk.docx (DOC) (PDF)

R
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Reiseregning.doc (DOC) (PDF)

S
Salg av øl.doc (DOC) (PDF)
Serverings- og skjenkebevilling alminnelig og sluttet selskap.doc (DOC) (PDF)
Skjenkebevilling - Søknad om ambulerende skjenkebevilling ***
Støttekontakt arbeidsliste.doc (DOC) (PDF)
Søknad om boligtomt.doc (DOC) (PDF)
Søknad på stilling i Øyer kommune ***
Søknadskjema Helse og omsorg.xlsx
Søknadsskjema bolig.xlsx
Søknadssskjema boligtomt Øyer sentrum.pdf

T
Transporttjeneste for forflytningshemmede

U
Utsatt eller fremskutt skolestart.pdf

V
Vedlegg 4 Henvisning til PPT, elektronisk.docx (DOC) (PDF)

Ø
Økonomisk sosialhjelp