Dagtilbud

Nyheter og kunngjøringer – Dagtilbud ikon

Demensteam

Demensomsorg i Øyer kommune

Demensteam kan blant annet bidra i utredning av sykdommen og med hjelp til vurdering av riktige tilbud i pleie- og omsorgstjenesten.
2013-07-01
Tretten sjukeheim

Sektor Helse og omsorg

Sektor Helse og omsorg har ansvaret for har et bredt tilbud til hjemmeboende og for de som har ulike botilbud i kommunen, inklusiv institusjonsplasser.

2011-04-02