Våre eierskap er forankret i vedtatt eierpolitikk.

Ved utgangen av 2016 hadde Øyer kommune eierandeler i følgende selskaper:

 • Innlandet revisjon IKS
 • KLP
 • Hafjell Idrett AS
 • Hafjell Freepark AS
 • Øyer Turskiløyper SA
 • Stavsplassen SA
 • Gausdal Bruvoll SA
 • Visit Lillehammer AS
 • Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX)
 • KUF - Fondet Oppland
 • Eidsiva Energi AS
 • Gudbrandsdal Energi AS
 • Østnorsk Filmsenter AS
 • Ikomm AS