Øyer kommune har en operativ førstelinjetjeneste for næringslivet gjennom den felles enheten Lillehammer-regionen Vekst. Førstelinjetjenesten skal kunne veilede og være en aktiv sparringspartner for dem som ønsker å etablere eller utvikle næringsvirksomhet i Øyer. Førstelinjetjenesten gir også veiledning i støttesøk og bidrar med faglige vurderinger av etablererideer.

Kommunens kontaktperson:
Henning Holmbakken, tlf 91707016, epost hh@vekst.lillehammer.no
Øyer kommune postmottak, tlf 61 26 81 00, e-post postmottak@oyer.kommune.no

Etablererveiledning i regi av førstelinjetjenesten for næringslivet, er kostnadsfritt for nyetablerere!