Forbudet gjelder følgende typer brenning / aktivitet:

  • Alle former for åpen ild og bål i, eller i nærheten av, skogmark. Dette gjelder også engangsgriller.
  • Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.


Forbudet gjelder følgende områder:

  • Hele Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak.

Dette gjelder bl.a:

  • Bruk av skytebaner
  •  Kantslått
  • Motorisert aktivitet i skogbruket
  • Framføring av tog med normal hastighet


Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og inntil videre. Når situasjonen har bedret seg vil det bli gitt ny melding.

Vedtaket er fattet med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og §37.

 

Lillehammer Region brannvesen
Knut Birger Bakken
Brannsjef

Generell informasjon om hva du kan/bør gjøre ved en skogbrann finner du her: