Hjemmehjelp

Nyheter og kunngjøringer – Hjemmehjelp ikon

Demensteam

Demensomsorg i Øyer kommune

Demensteam kan blant annet bidra i utredning av sykdommen og med hjelp til vurdering av riktige tilbud i pleie- og omsorgstjenesten.
2013-07-01

Hjemmetjenesten

2011-06-11
Tretten sjukeheim

Sektor Helse og omsorg

Sektoren har ansvaret for helse, pleie og omsorgstjenester i kommunen.

2011-04-02