Individuell plan

Nyheter og kunngjøringer – Individuell plan ikon

Hjemmetjenesten

2011-06-11
Tretten sjukeheim

Sektor Helse og omsorg

Sektor Helse og omsorg har ansvaret for har et bredt tilbud til hjemmeboende og for de som har ulike botilbud i kommunen, inklusiv institusjonsplasser.

2011-04-02