Øvre Stavsrunden Utsnitt

Fortsatt tid til å besvare undersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen - Svart?

Dersom du har mottatt skjema til innbyggerundersøkelsen og ikke svart enda: Det er fortsatt tid til å svare!

400 av innbyggerne i kommunen har mottatt spørreskjema til innbyggerundersøkelsen. Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at så mange som mulig vil svare på undersøkelsen. På denne måten kan du hjelpe oss med å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i Øyer kommune.

Spørreskjemaet kan fylles ut på internett, eller du kan fylle ut det tilsendte papirskjemaet og sende det per post. Alle svarene blir behandlet anonymt og det hele skjer i henhold til Datatilsynets regler for personvern.