KARRIERE Oppland Lillehammer

Karrierer Oppland

Karriere Oppland Lillehammer er et veilednings- og utdanningssenter for voksne i Lillehammer og omegn.

Senteret tilbyr karriere- og studieveiledning, videregående opplæring, fagskole (videreutdanning), desentralisert høyskoleutdanning og realkompetansevurdering. I tillegg gjennomfører senteret ulike kurs, sertifiseringer og tester.

Veiledning ved bibliotek
I tillegg til karriereveiledning ved Karriere Oppland Lillehammer, tilbyr vi karriereveiledning i biblioteket i Øyer og ved NAV Gausdal. Du kan bestille veiledningstime via biblioteket i Øyer, tlf. 61 27 86 23.

Karriere Oppland Lillehammer har lokaler sentralt i Lillehammer, i Meierigården, Wiesesgate 2 D. Her finner du både kontor/administrasjon og studiesenter.

Du kan lese mer om Karriere Oppland her: http://www.karriereoppland.no/karrieresentrene/karriere-oppland-lillehammer/