Rådhuset Øyer kommune

Kommunen på egne ben

Øyer kommune har avsluttet kommunereformprosessen. I den forbindelse er det satt i gang et arbeid for å se på hvordan vi kan møte fremtidens utfordringer som egen kommune.
2016-01-25