Samfunnsdelen

Samfunnsdelen viser kommunens langsiktige mål og hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor. Den viser vei for ønsket utvikling av byen og kommunens virksomhet.
Kommuneplanen følges opp i mer detaljerte planer og budsjetter.

 

Arealdelen

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige arealutviklingen. Den skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Den består av retningslinjer for saksbehandling og et plankart med utfyllende bestemmelser for oppfølgende og mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.