Øyer skal være en næringsvennlig kommune – kommunens ansatte og politikere skal vise engasjement, rask saksbehandling og ta næringslivet på alvor.
Vår innsats innen næringsutvikling er samkjørt med Gausdal og Lillehammer i Lillehammer-regionen Vekst.

Til høyre finner du Strategisk Næringsplan for Øyer kommune og retningslinjer for bruk av kommunens næringsfond.

For spørsmål om næringsutvikling og -etablering, kontakt Henning Holmbakken på tlf 91707016 eller epost hh@vekst.lillehammer.no