Gudbrandsdal krisesenter

Gudbrandsdal krisesenter
61 27 92 20

Kommunal kriseledelse

Ved satt kriseledelse i kommunen kan kriseledelsen nås på følgende telefonnummer:

Kommunens beredskapstelefon: 917 99 859

Kommunens satelittelefon: 00 881 621 442 066

Fasttelefon til krisestaben: 612 68 281

Pårørendetelefon (dersom dette er opprettet): 612 68 250/612 68 265

Alarmtelefonen for barn og unge

Noen opplever dessverre omsorgssvikt, overgrep og vold hjemme. Er du en av dem eller kjenner du noen som lever under slike forhold?

Ring Alarmtelefonen på 116 111 - de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil!

Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er det​ nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 
Døgnåpen telefon - 22 59 13 00