Åpning Kjemphol

Kunstverket på Aurvoll skole er åpnet!

Fredag 16. juni kl. 11.30 ble Lars Kjemphols kunstverk på Aurvoll skole åpnet. Verket er en del av "Vegskille - kunst som stedsutvikling", og er laget av kunstneren i samarbeid med elever på Aurvoll skole. Elevene ble ved åpningen utfordret på å gi verket et navn, så det er fortsatt under vurdering. Verket domineres av et veggmaleri, men består også av en liggeanordning (ikke trampoline!), samt utehøyttalere til musikk.

7. trinnselevene viste med en gang stort eierskap til verket, men det var ingen til om at de lavere klassetrinnene også satte stor pris på kunsttilskuddet på skolen. Rektor fikk også prøve ut liggemulighetene.

Avdukning

Kunstverket ble avduket av elevrådsrepresentantene fra 7. trinn

7. trinn

Det ble tidlig sjekket ut hvor mange det var plass til i "senga"

Rektor

Rektor Morten fikk også prøve ut, her med kunstkonsulent Viel og kunstner Lars.