Kuer som beiter og rød låve

Regionalt landbrukskontor

Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer har felles landbrukskontor som er lokalisert til kommunehuset i Gausdal.

Landbrukskontoret skal være brukernes kommunale kompetansesenter innen landbruk, og samarbeider godt med landbrukets øvrige aktører innen rådgivning, veiledning og næringspolitikk.

Kontoret har en vid portefølje som strekker seg fra lovpålagte forvaltningsoppgaver til kreativ næringsutvikling i nært samarbeid med næringen selv.

Kontoret forvalter en rekke lover og forskrifter som har til formål å ta vare på ressursene på en bærekraftig måte. Blant annet fordeles over 130 mill kr til regionens landbruk gjennom ulike tilskuddsordninger.

Landbrukskontoret skal bidra til økt verdiskaping i landbruket både ved å stimulere til å opprettholde og effektivisere eksisterende produksjon og utvikle nye tjenester og produkter. For å klare dette er vi avhengig av en god dialog med våre brukere med tanke på tilbakemeldinger, innspill og forslag til tiltak.

Ansatte på Landbrukskontoret