For akutt sykdom og skade, har Øyer kommune legevakt i Lillehammer sykehus akuttmottak.
Legevakten er åpen hverdager fra 16:00 - 08:00 og i helgene hele døgnet.
På hverdager mellom 08:00 - 16:00 kontaktes fastlege eller daglegevakt.

Telefon legevakt er: 116 117

I nødssituasjoner, ring 113.

Mer informasjon finner du her.

Viktige telefoner på arbeidstid:

Øyer legekontor:     61 24 71 00
Tretten legekontor: 61 26 82 00