Kommunalt næringsfond

Kommunen har næringsfond med muligheter for støtte til nyetableringer og fellestiltak. Søknader avgjøres av formannskapet.
Søknader som er i tråd med prioriteringene i næringsplanen og retningslinjene for bruk av næringsfondet prioriteres. Du finner disse dokumentene under "Se også" til høyre.

For spørsmål vedrørende næringsfond, kontakt Henning Holmbakken på tlf 91707016 eller epost hh@vekst.lillehammer.no

Søknad om støtte fra næringsfond gjøres via portalen;  Regionalforvaltning 
 

Til høyre finner du retningslinjer for bruk av Øyer kommunes næringsfond, Strategisk Næringsplan for Øyer kommune og informasjon om Innovasjon Norges etablererstipend.