Bilde av dokumentet forskrift for kommunal renovasjon

Ny renovasjonsforskrift

Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner har vedtatt ny forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger som gjelder fra 1.juli 2017.

Informasjon om renovasjonsordningen og ny forskrift med vedlegg finner du her.