Økonomiplan 2017-2020 - Årsbudsjett 2017

Økonomiplan for 2017-2020 og årsbudsjett for 2017 ble vedtatt i K-sak 109/16 i Kommunestyrets møte den 24.november 2016.

Relevante dokumenter finner du her:

Økonomiplan 2017-2020

Årsbudsjett 2017

Gebyrregulativ 2017

Samlet saksframstilling K-sak 109/16