Rådhuset i Øyer

Velkommen til vår organisasjon

Her finner du informasjon om vår organisasjon.

Fra 1.9.2016 har vi gjennomført noen midlertidige endringer i påvente av tilsetting av ny rådmann. Organisasjonskartene er oppdatert med gjeldende konstitueringer.

Fra 1.2.2017 er det gjort noen nødvendige justeringer, og oppdatert organisasjonskart er å finne til høyre på siden.

Der finnes også oversikter for hver sektor.