Rådhuset i Øyer

Velkommen til vår organisasjon

Her finner du informasjon om vår organisasjon.

Ådne Bakke tok over som rådmann 1.3.2017.

Konstitueringene på sektor Plan og utvikling og Økonomi, fra 1.9. 2016, vil gjelde ut august 2017. 

Organisasjonskartene finner du til høyre på siden.