Rådhuset i Øyer

Velkommen til vår organisasjon

Her finner du informasjon om vår organisasjon.

Ådne Bakke tok over som rådmann 1.3.2017.

Administrativ organisering og organisasjonskartene finner du til høyre på siden.