Tretten sjukeheim

Sektor Helse og omsorg

Sektor Helse og omsorg har ansvaret for har et bredt tilbud til hjemmeboende og for de som har ulike botilbud i kommunen, inklusiv institusjonsplasser.

Sektor Helse og omsorg har tre hovedområder. Disse er hjemmetjenesten,  institusjonstjenesten og "bofellesskap og miljøtjenesten (BM)". Disse områdene samarbeider og kan tilby forskjellige typer tjenester i og utenfor institusjon.

Den offentlige helseportalen.