Fagbrev helsefag 2016

Fokus på kompetanse

I Sektor Helse og omsorg har vi mange ansatte som i disse dager utdanner seg til helsefagarbeidere. Dette er ansatte som jobber og har jobbet hos oss i lengre tid som ufaglærte assistenter, og som nå velger å utdanne seg.
2016-02-05
Tretten sjukeheim

Pleie og omsorg

Pleie og omsorgstjenesten (PLO) har ansvaret for har et bredt tilbud til hjemmeboende og for de som har ulike botilbud i kommunen, inklusiv institusjonsplasser.

2011-04-02