Tretten sjukeheim

Pleie og omsorg

Pleie og omsorgstjenesten (PLO) har ansvaret for har et bredt tilbud til hjemmeboende og for de som har ulike botilbud i kommunen, inklusiv institusjonsplasser.

Pleie og omsorgstjenesten har tre hovedområder. Disse er hjemmetjenesten,  institusjonstjenesten og bofelleskap. Disse områdene samarbeider og kan tilby forskjellige typer tjenester i og utenfor institusjon.

Den offentlige helseportalen.

Del |