Sektor Helse og omsorg består av følgende enheter: "hjemmetjenesten",  "Øyer helsehus", "bofellesskap og miljøtjenesten (BM)" og "helse og forebyggende tjenester". Disse områdene samarbeider og kan tilby forskjellige typer tjenester i og utenfor institusjon.

Enhetsledere:

- Hjemmetjenesten: Karen Marie Nordgård
  karen.marie.nordgard@oyer.kommune.no

- Øyer helsehus:Ingrid Rugsveen
  ingrid.rugsveen@oyer.kommune.no

- Bofelleskap og miljøtjenester: Kristina Kvarberg
  kristina.kvarberg@oyer.kommune.no

- Helse og forebyggende tjenester: fungerende; Kristina Kvarberg
  kristina.kvarberg@oyer.kommune.no

Mike Görtz er sektorleder.

Telefonnummer:

Korttidsavdelingen: 61 05 61 32

Langtidsavdelingen: 61 05 61 03 / 61 05 61 13

Skjermet avdeling: 61 05 61 02 / 61 05 61 12

Hjemmetjenesten Tretten: 61 27 60 12

Hjemmetjenesten Øyer: 61 27 48 42

Øvregate bofellesskap: 61 27 60 10

Tunfaret bofellesskap: 61 27 88 86

 

 

 

Den offentlige helseportalen.