Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 09.02.2018

Datert:
05.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
17/1457-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Stian Skyttermoen
Mottaker:
Øyer kommune
Dokbesk:
BYGGESØKNAD - NY VANNFORSYNING STALSBJØRG - GBNR 89/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/133-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Anja L. Nygård
Mottaker:
Statskog SF, Øyer Fjellstyre, Steinsli Per Amund
Dokbesk:
INFORMASJON OM RETTING AV FEIL FØRT I MATRIKKELEN. - GBNR 155/001/707 - RETTE MATRIKKELEN, EKSISTERENDE FES... I KART/MATRIKKEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2017
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
17/1753-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christina Nystuen
Avsender:
Abrahamsen, Terje
Dokbesk:
SV: DISPENSASJON, KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG REGULERINGSPLAN HAUGAN, MASSEDEPONI 18/1 VED MOSÅA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
17/1761-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christina Nystuen
Avsender:
Abrahamsen, Terje
Dokbesk:
SV: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, REETABLERING AV FRITIDSBOLIG VED ØVRE MOKSJØEN GBNR. 155/1/572
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
17/1761-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christina Nystuen
Avsender:
Kari Tverå
Dokbesk:
SV: SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ GBNR. 155/1/572
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
17/1761-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christina Nystuen
Avsender:
Kari Tverå
Dokbesk:
SV: SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ GBNR. 155/1/572
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2017
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
17/1761-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christina Nystuen
Avsender:
Thor Arne Moen
Dokbesk:
RE: SV: BYGGSØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/132-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Bjarne Sivertsen
Dokbesk:
BYGGESAK MOSETRTOPPEN VEGER OG FOTSTI I FB7
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/296-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Bjarne Sivertsen
Dokbesk:
ANSVARSRETTER- TILLEGGSOPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/296-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Bjarne Sivertsen
Dokbesk:
ANSVARSRETTER TILLEGGSOPPLYSNINGER DOBBELTFØRT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/389-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Beate Lie Blomberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM STARTLÅN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/388-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Laila Odden
Mottaker:
Hafjell Event AS, Stavsplassen SA, Lilleputthammer Lekeland AS, Hafjell Tourist AS, Hafjell Pizza Drive ANS, Glomstad Gjestehus AS, Tretten Kro og Motell AS, Rustberg Camping Odd Helge Danielsen, Woody's Bar AS, Tretten Turbil AS
Dokbesk:
OMSETNINGSOPPGAVE 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
17/2299-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Erik Magnus Ring
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
MOTTATT SØKNAD HELGEVIKAR FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/388-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Laila Odden
Mottaker:
Merethe Næsbø, Cafe Toscana Øyer AS
Dokbesk:
OMSETNINGSOPPGAVE 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/39-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Båtstad
Mottaker:
Til Offentligheten
Dokbesk:
OFFENTLIG SØKERLISTE - DRIFTSOPERATØR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
12/429-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Ole Kramprud
Dokbesk:
KRAV OM STANS I PLANLAGTE BYGGEARBEIDER - 201206 TINGBERG VEST II
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/319-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Ove Bjørge
Mottaker:
ODD INGE VISTAD
Dokbesk:
TINGLYST MELDING/MATRIKKELBREV SENDT REKVIRENT. - GBNR. 21/10 SAMMENSLÅING MED 21/37 - RETTEPROSJEKT 21/10 BESTÅR.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/390-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Brit K. Lundgård
Mottaker:
Espen Granberg Johnsen
Dokbesk:
FULLMAKT VALGMØTE KLP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
17/1239-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Viken Rolf
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIATTESTGBNR 74/10 - TILBYGG <50 M2 - SUNDGARDSVEGEN 10
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
15/1980-94
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Avsender:
Eirik Tandrevold
Dokbesk:
INNSIGELSER - PLANID 153B - LISETRA 2 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
15/1980-95
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Avsender:
Atle Nikolaisen
Dokbesk:
INNSIGELSER - PLANID 153B - LISETRA 2 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/341-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
BAG Post
Avsender:
Fylkesmannen i Oppland
Dokbesk:
TILBAKEMELDING FRA FYLKESMANNEN - NY NETTSTASJON HØGHAUGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
17/2242-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Frode Fossbakken
Mottaker:
Innlandet Revisjon IKS
Dokbesk:
REVISJON AV ANLEGGSREGNSKAP, ANLEGGSNR 0051294 OG 0064501
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/121-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Berit Indbjør Larsen
Mottaker:
Statskog SF
Dokbesk:
TILLATELSE FRADELING - GBNR 155/1 - NYTT FESTEPUNKT FOR GJØDSELSKUM VEDUMSETRA 155/1/393
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
15/1980-96
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Avsender:
Lisetra Hytteeierforening
Dokbesk:
KOMMENTARER - PLANID 153B - LISETRA 2 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
17/2242-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Frode Fossbakken
Mottaker:
Innlandet Revisjon IKS
Dokbesk:
REVISJON AV ANLEGGSREGNSKAP ANLEGGSNER. 0051293 OG 0017742
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
15/1980-97
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Avsender:
Advokatfirmaet Ræder AS
Dokbesk:
VEDRØRENDE PLANENDRINGEN - PLANID 153B - LISETRA 2 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/391-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Hjelmstadstuen Jorde
Mottaker:
KS
Dokbesk:
SØKNAD OM REFUSJON AV LÆRLINGLØNN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/391-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Hjelmstadstuen Jorde
Avsender:
KS
Dokbesk:
TILSAGN OM TILSKUDD TIL LÆREPLASSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/392-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Randi Skeie
Avsender:
Oppland Fylkeskommune
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM KRIBLEMIDLER - SOLVANG SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/393-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Ytterbøl & Co
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJONSFRIHET - GBNR 16/236
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/394-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Gerd Hvoslef
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM REDUSERT STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/352-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Synne Graue Emmerhoff
Avsender:
Lise Solbakken Brekke
Dokbesk:
ETTERSENDT DOKUMENTASJON - NABOVARSEL -GBNR 99/36 - TILBYGG - HOLMSÆTERVEGEN 443
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/73-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Offl. §13, Fvl§13
Saksbeh:
Gunn Løken Moheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - KORREKSJON AV AREAL - GBNR 6/56 - EIENDOMSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/395-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Laila Odden
Avsender:
NG Kiwi Innland AS/Kiwi 026 Øyer
Dokbesk:
SØKNAD OM NY STYRER FOR SALGSBEVILLING FOR ØL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/395-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Laila Odden
Mottaker:
NG Kiwi Innland AS/Kiwi 026 Øyer
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM NY STYRER FOR SALGSBEVILLING FOR ØL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/144-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Bjørge
Avsender:
TERJE HAGEN
Dokbesk:
SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER - GBNR. 26/69 SAMMENSLÅING MED 30/31 - RETTEPROSJEKT 26/69 BESTÅR.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/396-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Henning Holmbakken
Avsender:
Trebb Eiendom AS
Dokbesk:
SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/37-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mike Görtz
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - FORSKRIFT OM NYTT BIVIRKNINGSREGISTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
09.02.2018
Saksnr:
18/37-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eli Eriksrud
Avsender:
KMD
Dokbesk:
17/5047-6 HØRING AV RAPPORT FRA EKSPERTUTVALGET SOM HAR VURDERT NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: