Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 15.02.2018

Datert:
14.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/2299-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Erik Magnus Ring
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLING: HELSEVIKARER - ARKIVSAKSNR: 17/2299
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/371-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Berit Indbjør Larsen
Mottaker:
Stein I. Vasrud
Dokbesk:
MATRIKULERING MED UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING - GBNR 130/107 - MUSDALSÆTER-TEIG - TOMT C9 NYTT BNR 133
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/397-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Karen Marie Nordgård
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLING: HJEMMEHJELP/SOMMERJOBB - ARKIVSAKSNR: 18/397
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/397-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Karen Marie Nordgård
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLING: HJELPEPLEIER,HJEMMEHJELP,ASSISTENT OG NATTVAKT - ARKIVSAKSNR: 18/397
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/372-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Berit Indbjør Larsen
Mottaker:
Stein I. Vasrud
Dokbesk:
MATRIKULERING MED UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING - GBNR 130/107 - MUSDALSÆTER-TEIG - TOMT C7
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/373-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Berit Indbjør Larsen
Mottaker:
Stein I. Vasrud
Dokbesk:
MATRIKULERING MED UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING - GBNR 130/107 - MUSDALSÆTER-TEIG - TOMT G2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/15-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
KOPI AV BREV TIL GUDBRANDSDAL ENERGI PRODUKSJON - OPPFYLLELSE AV VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2017
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
16/2323-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Erik Magnus Ring
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
MOTTATT OPPSIGELSE AV STILLNG SOM STØTTEKONTAKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/2511-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Erik Magnus Ring
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
MOTTATT SVAR PÅ TILBUD OM FAST STILLING - TAKKET JA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/90-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Erik Magnus Ring
Avsender:
Nasrullah Jamshedi
Dokbesk:
MOTTATT SVAR PÅ TILBUD OM FAST STILLNG - TAKKET JA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/936-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christina Nystuen
Avsender:
Hans Bondal
Dokbesk:
HØRINGSUTTALESE FRA VILLREINUTVALGET - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL- GBNR 155/1/142 - SKJELBUA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/419-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §13, Fvl§13
Saksbeh:
Helene Bjørge
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ENDRING AV GRUNNLAG - GBNR 92/3 - EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/936-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christina Nystuen
Avsender:
Oppland fylkeskommune
Dokbesk:
UTTALELSE FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL- GBNR 155/1/142 - SKJELBUA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/420-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §13, Fvl§13
Saksbeh:
Helene Bjørge
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ENDRING AV VERDI - GBNR 142/5 - EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/371-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Berit Indbjør Larsen
Mottaker:
Statens kartverk Tinglysingen
Dokbesk:
FØLGEBREV TIL TINGLYSING. - GBNR 130/107 - MUSDALSÆTER-TEIG - TOMT C9 NYTT BNR 133
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/299-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Synne Graue Emmerhoff
Mottaker:
COWI AS
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - GBNR130/13 - TILBYGG TIL RENSEANLEGG - TINE MEIERI TRETTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/39-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Båtstad
Mottaker:
Vegard Gråv
Dokbesk:
TILSETTINGSBREV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/372-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Berit Indbjør Larsen
Mottaker:
Statens kartverk Tinglysingen
Dokbesk:
FØLGEBREV TIL TINGLYSING. - GBNR 130/107 - MUSDALSÆTER-TEIG - TOMT C7 NYTT BNR 134
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/373-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Berit Indbjør Larsen
Mottaker:
Statens kartverk Tinglysingen
Dokbesk:
FØLGEBREV TIL TINGLYSING. - GBNR 130/107 - MUSDALSÆTER-TEIG - TOMT G2 NYTT BNR 135
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2016
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
15/479-95
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Avsender:
Areal
Dokbesk:
BISTAND TIL UTARBEIDELSE AV PLANMATERIELL - PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 2015
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/608-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anette Lien Sponberg
Avsender:
Areal + AS
Dokbesk:
ENDRING AV ANSVARSRETT - GBNR 18/199 - FRITIDSBOLIG - TINDEGRENDA HYTTE NR. 10
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/352-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Synne Graue Emmerhoff
Mottaker:
Lise Solbakken Brekke
Dokbesk:
TILLATELSE UTEN ANSVARSRETT NY LOV - ETTERSENDT DOKUMENTASJON - NABOVARSEL -GBNR 99/36 - TILBYGG - HOLMSÆTERVEGEN 443
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/604-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anette Lien Sponberg
Avsender:
Areal + AS
Dokbesk:
ENDRING AV ANSVARSRETT - GBNR 18/199 - FRITIDSBOLIG - TINDEGRENDA HYTTE NR. 7
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/421-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
BAG Post
Avsender:
Leve Hytter AS
Dokbesk:
ETT-TRINNS SØKNAD - GBNR 16/321 - FRITIDSBOLIG - MOSETERTOPPEN TOMT 762
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/1-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tordis Trønnes
Avsender:
Eliln Kåsbøll
Dokbesk:
GBNR 202/85 - STAVSVEGEN 18 - 2018 - MIDLERTIDIG FRITAK RENOVASJON- OG/ELLER SEPTIKSLAMGEBYR FORLENGELSE/FORNYELSE FRITAK ELLER ENDRING AV ABONNEMENTSSTYPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/26-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Sigbjørn Strand
Mottaker:
Rune Evensen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER TIL HYNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/359-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Sigbjørn Strand
Mottaker:
Sjusjøen Husky Tours
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPKJØRING AV HUNDELØYPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/1339-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
BAG Post
Avsender:
Thor Arne Bjerke
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST - GBNR 17/189 - FRITIDSBOLIG - MÅSÅBERGVEGEN 68
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/1913-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Sameiet Gaiastova
Dokbesk:
SAMEIETS BEMERKNINGER - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/1913-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Eva Beate Borge
Dokbesk:
INNSPILL - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/75-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Henning Holmbakken
Mottaker:
Kongsvegen 1569 AS
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND VEDRØRENDE CADILLAC DINER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/1913-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Kirsten Bugge Torkilsen
Dokbesk:
INNSIGELSE - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2017
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
15/497-59
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Falck
Avsender:
Advokat Asle Wennesland
Dokbesk:
VEDTAK OM TIKJENNELSE AV SAKSOMKOSTNINGER - GBNR 13/17 OG 19 - UTBYGGING AV FRITIDSLELIGHETER - GAMLEVEGEN 37
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/423-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
DnB Eeiendoms AS
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJONSFRIHET - GBNR 73/11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/1383-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Synne Graue Emmerhoff
Mottaker:
Hafjelltoppen Appartement AS
Dokbesk:
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE IHHT NY LOV - SØKNAD OM MIDLERTID BRUKSTILLATELSE - GBNR 155/1/880 - FRITIDSBOLIG - HUNDERSÆTERVEGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/424-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
BAG Post
Avsender:
AKC Arkitekter AS
Dokbesk:
SITUASJONSKART OG TEGNINGER - GBNR 155/299/5 - FRITIDSBOLIG - LUNNSTADLIA 8
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/39-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Båtstad
Mottaker:
Øystein Bjerke, Sigurd Maurits Viker, Johnny Strøm, Tom Christian Klingsheim, Tore Trønnes, Eirik Kruke
Dokbesk:
DRIFTSOPERATØR - VVA 100 %
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
15/497-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Falck
Avsender:
Advokat Asle Wennesland
Dokbesk:
PURRING SAKSOMKOSTNINGER - GBNR 13/17 OG 19 - UTBYGGING AV FRITIDSLELIGHETER - GAMLEVEGEN 37
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.1970
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/122-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Frode Fossbakken
Avsender:
Go'foten, Øyer seniordans
Dokbesk:
SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURFORMÅL - KULTURMIDLER 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/425-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
BAG Post
Avsender:
Kim Johannesen AS
Dokbesk:
NABOVARSEL - GBNR 74/24 - NABOVARSEL TIL ØYER KOMMUNE SOM EIER AV GBNR 74/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/1472-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Synne Graue Emmerhoff
Avsender:
Bjørn Sikkeland
Dokbesk:
MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT - GBNR 28/106 - FRITIDSBOLIG- SETERBERGET 57
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/330-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Nordbolig Innlandet AS
Dokbesk:
ETTERSPURT TEGNING - GBNR 33/64 - 6-MANNSBOLIG BK M2 - OLE STENENS VEG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/1913-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Fredrik Unner Aarsæther
Dokbesk:
PROTEST - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
18/350-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Ove Bjørge
Mottaker:
ANETTE BRENDEN
Dokbesk:
TINGLYST MELDING/MATRIKKELBREV SENDT REKVIRENT. - GBNR. 56/17 SAMMENSLÅING MED 56/21 - RETTEPROSJEKT 56/17 BESTÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/1983-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Anja L. Nygård
Mottaker:
Statskog SF
Dokbesk:
TINGLYST MELDING/MATRIKKELBREV SENDT REKVIRENT. - GBNR 155/1/53 - TINGLYSING AV EKSISTERENDE FESTEGRUNN OPPRE... FØR DELINGSLOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
15.02.2018
Saksnr:
17/1983-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Anja L. Nygård
Mottaker:
Hansveen Geir Eivind
Dokbesk:
BEREGNING AV FAKTURAGEBYR OPPMÅLINGSSAKER - GBNR 155/1/53 - TINGLYSING AV EKSISTERENDE FESTEGRUNN OPPRETTET FØR DELINGSLOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: