Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 16.02.2018

Datert:
07.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
17/1179-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bente Moringen
Mottaker:
Økonomienheten, Lillehammer kommune
Dokbesk:
BEREGNING AV PLANGEBYR - PLANID 160 C - REGULERINGSENDRING MUSDALSÆTER HYTTEGREND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
13/1021-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Arne Erik Haldsrud
Dokbesk:
RE: FERDIGSTILLELSE AV GBNR 80/54 SEKSJON 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/433-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
SvarInn Forsendelse
Avsender:
Øyer kommune
Dokbesk:
SKATTESEDDEL LEILIGHET NR. 2 - 13022018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/433-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
SvarInn Forsendelse
Avsender:
Øyer kommune
Dokbesk:
SKATTESEDDEL LEILIGHET NR. 5 - 13022018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/433-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
SvarInn Forsendelse
Avsender:
Øyer kommune
Dokbesk:
SKATTESEDDEL LEILIGHET NR. 16 - 13022018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/433-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
SvarInn Forsendelse
Avsender:
Øyer kommune
Dokbesk:
SKATTESEDDEL LEILIGHET NR. 19 - 13022018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/433-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
SvarInn Forsendelse
Avsender:
Øyer kommune
Dokbesk:
SKATTESEDDEL LEILIGHET NR. 20 - 13022018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/433-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
SvarInn Forsendelse
Avsender:
Øyer kommune
Dokbesk:
SKATTESEDDEL LEILIGHET NR. 22 - 13022018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/433-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
SvarInn Forsendelse
Avsender:
Øyer kommune
Dokbesk:
SKATTESEDDEL LEILIGHET NR. 25 - 13022018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/433-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
SvarInn Forsendelse
Avsender:
Øyer kommune
Dokbesk:
SKATTESEDDEL LEILIGHET NR 10 - 13022018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/422-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Beate Lie Blomberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/169-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Beate Lie Blomberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/422-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Beate Lie Blomberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/175-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Kristina Kvarberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
MOTTATT SØKNAD STØTTEKONTAKT FOR VOKSNE OG ELDRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/57-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Brit K. Lundgård
Avsender:
Øyer SP
Dokbesk:
RE: ANTALL REPRESENTANTER I KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/426-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Frode Fossbakken
Avsender:
Kvikne Utmarksråd
Dokbesk:
SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2018 FOR FØLGEPROSJEKTET I RONDANE VILLREINOMRÅDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/427-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Hjelmstadstuen Jorde
Avsender:
Skatt Øst
Dokbesk:
KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR ØYER KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/428-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Frode Fossbakken
Avsender:
Lillehammer og Øyer Seniorteater
Dokbesk:
SØKNAD SPASERSTOKKMIDLER 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
17/1913-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Ingrid Charlotte Kongerud
Dokbesk:
INNSIGELSE - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
17/1913-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Kari Margrethe Røng
Dokbesk:
TILSVAR - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
17/1913-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Knut Are Hole
Dokbesk:
INNSIGELSE - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
15/1980-107
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Avsender:
Fylkesmannen i Oppland
Dokbesk:
SVAR FRA FYLKESMANNEN - PLANID 153B - LISETRA 2 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/379-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
SvarInn Forsendelse
Avsender:
Hedmark fylkeskommune
Dokbesk:
INVITASJON TIL FAGDAG OM OPPRYDDINGSARBEID I FORBINDELSE MED BEHOV FOR OPPGRADERING AV PRIVATE AVLØPSRENSEANLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
17/998-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anette Lien Sponberg
Avsender:
sigvartsen DESIGN as
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST - GBNR 155/1/867 - FRITIDSBOLIG - HUNDERSÆTERVEGEN 700
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/430-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
BAG Post
Avsender:
Bjørg og Magnar Vedum
Dokbesk:
SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - GBNR 56/23 - KONGSVEGEN 666 - INNBYGGING AV VERANDA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
17/1339-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ingrid Hansen
Avsender:
Thor Arne Bjerke
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST - GBNR 17/189 - FRITIDSBOLIG - MÅSÅBERGVEGEN 68
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
17/936-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christina Nystuen
Avsender:
Villreinnemda for Rondane og Sølnkletten
Dokbesk:
PROTOKOLL FRA MØTE I VILLREINNEMDA DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL- GBNR 155/1/142 - NY BU TIL ERSTATNING FOR SKJELBUA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/432-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ådne Bakke
Avsender:
Politiet Innlandet
Dokbesk:
INFORMASJON OM POLITIETS STØTTESENTER FOR KRIMINALITETSUTSATTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
17/42-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Erik Magnus Ring
Mottaker:
Emilie Hagen
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE 20,66 % - 01.03.18 - 08.04.18 - MIDLERTIDIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/434-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §13, Fvl§13
Saksbeh:
Helene Bjørge
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ENDRING AV AREAL - GBNR 12/12 - EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
17/1041-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Stian Skyttermoen
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL HAFJELL VAKTMESTERKOMPANI AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/435-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
DNB Eiendom Oslo Nybygg
Dokbesk:
ËGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR 17/275
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/436-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
DNB Eiendom Oslo Nybygg
Dokbesk:
GBNR 17/283 - KONSESJONSFRIHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/437-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
DNB Eiendom Oslo Nybygg
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR 17/277
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/438-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
DnB Eeiendoms AS
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJOSNFRIHET - GBNR 20/35/0/4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/200-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Bjørge
Avsender:
RANDI BOLSTAD
Dokbesk:
SAMMENSLÅING AV EIENDOMMER - GBNR. 31/30 SAMMENSLÅING MED 31/57 - RETTEPROSJEKT 31/30 BESTÅR.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
17/1913-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Tom Jandal
Dokbesk:
INNSIGELSE - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/423-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Mottaker:
Tofthagen, Elin Merete (Elin.Tofthagen@dnbeiendom.no)
Dokbesk:
KONSESJONSFRIHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
16.02.2018
Saksnr:
18/439-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Augustin Oumboune
Avsender:
Statens vegvesen
Dokbesk:
DOKUMENT 17/216489-2 VEGLISTE APRIL 2018 FOR FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER I OPPLAND FYLKE SENDT FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: