Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 20.02.2018

Datert:
08.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
17/1413-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Mottaker:
I hht liste
Dokbesk:
DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR OM TILTAK I LNF GBNR 155/1/844 - FRITIDSBOLIG - NYSÆTERVEGEN 290
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
16/2098-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Stian Skyttermoen
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV SKJØTE FOR OVERSKJØTING AV EIENDOMMEN GBNR 74/23 I ØYER KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
17/1395-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Stian Skyttermoen
Avsender:
NVE
Dokbesk:
AVSLAG PÅ TILSKUDD TIL FLOMSIKRING I ØYGARDSVEGEN - FLOM 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
17/1838-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Erik Magnus Ring
Mottaker:
Eun Kr. P. Lund
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE 14,55 % - 01.03. - 31.08.18 - MIDLERTIDIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/453-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bente Moringen
Avsender:
Planråd AS
Dokbesk:
BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FPR PRIVAT REGULERINGSFORSLAG - PLANID 201802 - VINTERSLETTA - DETALJREGULERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/454-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Reidun Wiker
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TRANSPORTTJENESTE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/454-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Offl. §13, Fvl§13 Og Offl. §12
Saksbeh:
Reidun Wiker
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM TRANSPORTTJENESTE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/455-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §13, Fvl§13
Saksbeh:
Gunn Løken Moheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ FASTSATT TAKST - GBNR 135/4/1 - EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/15-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Mottaker:
Cowi AS
Dokbesk:
DISPENSASJON REGULERINGPSLAN E6 TINGBERG TRETTEN GBNR 34/45 - KONTOR, CARPORT M.M - KONGSVEGEN 284
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/456-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bente Moringen
Avsender:
Areal+ AS avd. Lillehammer
Dokbesk:
BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN - PLANID 201803 - SLÅSETER FJELLGREND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
17/1913-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Geir Fredriksen
Dokbesk:
INNSIGELSE - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/200-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Ove Bjørge
Mottaker:
RANDI BOLSTAD
Dokbesk:
TINGLYST MELDING/MATRIKKELBREV SENDT REKVIRENT. - GBNR. 31/30 SAMMENSLÅING MED 31/57 - RETTEPROSJEKT 31/30 BESTÅR.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
17/1913-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Anne Geelmuyden
Dokbesk:
INNSIGELSER - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
17/1913-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helge Haugan
Avsender:
Bjørn Hanestad
Dokbesk:
MERKNADER - 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/457-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Offl. §13, Fvl§13
Saksbeh:
Helene Bjørge
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
GBNR 17/175-EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/51-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Mottaker:
Odvar Hopland
Dokbesk:
DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER I SØRLIA HYTTEGREND GBNR 9/19/8 - TILBYGG - SØRLIA 12 A
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
14/1239-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
The Stig Andrè Pålsrud
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST - GBNR 97/131 - TILBYGG(SOVEROM) - FURUMOEN 1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
17/1017-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Synne Graue Emmerhoff
Mottaker:
Turnes Hege og Brøndbo Kjell
Dokbesk:
FERDIGATTEST IHHT NY LOV - SØKNAD OM FERDIGATTEST - GBNR 28/87 - FRITIDSBOLIG - TOMT 3 B - BFF4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
17/2519-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Pass Bygg AS
Dokbesk:
ERKLÆRING OM ANSVARSRETT - GBNR 6/4 - TILBYGG - GAMLE HUNDERSÆTERVEG 48
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/458-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
BAG Post
Avsender:
The Stig Andre Pålsrud
Dokbesk:
MELDING OM BYGNING SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT - GBNR 97/131 - HAGESTUE - FURUMOEN 1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/459-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Synne Graue Emmerhoff
Avsender:
Øyer kommune
Dokbesk:
ETT TRINNS SØKNAD - GBNR 89/6 M FL - VANNLEDNING - FRA HOLMEN TIL STALSBJØR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/51-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Anita Lerfald Vedum
Mottaker:
Økonomienheten, Lillehammer kommune
Dokbesk:
GEBYR FOR DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER I SØRLIA HYTTEGREND GBNR 9/19/8 - TILBYGG - SØRLIA 12 A
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
16/1736-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anette Lien Sponberg
Avsender:
Norbolig Innlandet AS
Dokbesk:
MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER - GBNR 33/63 - BOLIG/GARSJE/BOD - KONGSVEGEN 131
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/460-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Margrethe Nyfløt
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR 130/65
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/461-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Ingebjørg B. Larsen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR 28/58
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/330-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjarne Sivertsen
Avsender:
Nordbolig Innlandet AS
Dokbesk:
BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON FRA BESTEMMELSESGRAD AV TOMTEN - GBNR 33/64 - 6-MANNSBOLIG BK M2 - OLE STENENS VEG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/450-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Gunn Løken Moheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
G.NR 16 B.NR.167 T61 MOSETERTOPPEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2018
Regdato:
20.02.2018
Saksnr:
18/375-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Synne Graue Emmerhoff
Mottaker:
Trond m.fl. Leganger
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILTAK IHHT NY LOV - ETT-TRINNS SØKNAD - GBNR 28/113 - TOMT 8 - FRITIDSBOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: