Barn

Sektor Oppvekst

Sektor Oppvekst består av to kommunale barnehager, to barneskoler og en ungdomsskole.  I tillegg er det tre private barnehager i kommunen.

De kommunale barnehagene og skolene bygger siner verdier og grunnsyn på de nasjonale formålsparagrafene for barnehage og skole, som legger vekt på samarbeid og forståelse med hjemmet.

Barnehagene skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. De kommunale barnehagene legger vekt på å gi barn tid og rom for leik, omsorg og opplevelser som grunnlag for danning og allsidig læring.

Skolen skal åpne dører mot verden og framtida, og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Øyerskolen legger vekt på å arbeide for at elevene skal ha et godt læringsmiljø og gode faglige resultater.

Med grunnlag i disse felles verdiene, arbeider vi i oppvekstsektoren for å utvikle vår felles pedagogiske plattform for hele barnehagetiden og skoleløpet i vår kommune.

Kontaktinfo:

Mosjordet barnehage:

Barnehagen har tre avdelinger.
Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 - 16.30
Kontaktinfo: Birgitte Moe: Birgitte.Moe@oyer.kommune.no , tlf. 610 56290


Vidarheim barnehage:      

Barnehagen har seks avdelinger.
Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 - 16.30
Kontaktinfo: Heidi Melby: Heidi.Melby@oyer.kommune.nno , tlf. 612 68 230

 

Grunnskolen i Øyer:

Aurvoll skole:

Kontaktinfo: Lars Høglien: lars.hoglien@oyer.kommune.no  , tlf. 612 75 220

       

Solvang skole:

Kontaktinfo; Randi Skeie: Randi.Skeie@oyer.kommune.no  , tlf. 612 77 810

 

Øyer ungdomsskole:

Kontaktinfo: Stein Erik Uhlen: Stein.Erik.Uhlen@oyer.kommune.no  , tlf. 612 75 500

 

Øyer kommune har tett samarbeid med de private barnehagene. Vi har dermed samkjørt barnehageopptak via Foresattportalen.

Dulven barnehage ligger på Tretten, mens Hågåsletta og Granrudmoen barnehager ligger i Øyer. Mer om de private barnehagene og deres verdigrunnlag finner på barnehagenes egne nettsider.
Dulven Friluftsbarnehage
Hågåsletta Barnehage
Granrudmoen barnehage