Sektor Plan og utvikling

Sektor for plan og utvikling i Øyer kommune består av tre enheter.

Konstituert sektorleder er Annikken Reitan Borgestrand

Enhet for teknisk drift

Enhetsleder Torstein Hansen, tlf: 61 26 81 34

Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg, eiendommer og anlegg inkludert veg,vann og avløp. Enheten er tillagt forvaltningsansvar for brann og feiervesen, samt renovasjon.

Enhet for utbygging

Enhetsleder Odd Magne Tuterud, tlf: 61 26 81 44

Enheten har ansvar for prosjektledelse av utbyggingsprosjekter både innenfor vann og avløp og kommunal eiendom. Enheten har også ansvar for kjøp og salg av kommunale eiendommer.

Enhet for byggesak, arealplan og oppmålling

Avdelingsleder for byggesak Knut Arne Høyesveen, tlf. 61 26 81 23/ 480 37 657

Avdelingsleder for oppmåling Anja Lena Nygård, tlf: 61 26 81 25/ 984 39 898

Arealplanlegger Helge Haugan, tlf: 61 26 81 47

Arealplanlegger Anita Lerfald Vedum, tlf: 61 26 81 63

 

Nærmere informasjon om enhetene finner du i menyen til venstre