Teknisk feil

Tekniske problemer

Vi opplever for tiden noen problemer med elektronisk søknadsskjema for kulturmidler. Saken er oversendt leverandør og vi avventer tilbakemelding fra dem.

Problemet ligger i den delen av søknaden hvor budsjett skal legges inn; det går ikke an å fjerne eller redigere budsjettposter.

Vi kommer tilbake til saken når vi vet mer, og om vi må forlenge søknadsfristen.