Riksløven med øks.

Valg 2017

Valgdagen er mandag 11.september 2017.

Du er stemmeberettiget i den kommunen hvor du står folkeregisterført pr. 30.06.17.

Det vises også til departementets valgportal for mer informasjon: www.valg.no