Barn i lek

Velkommen til nytt barnehageår !

Vi ønsker nye og "gamle" barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår.

I dag begynner et nytt barnehageår, og vi ønsker både nye og "gamle" barn og deres foreldre velkommen.