Veterinærvakta

Øyer kommune har en kommunalt organisert veterinærvakt i samarbeid med Ringebu. Dette sikrer tilgang til veterinærhjelp på kveld, natt og helg gjennom hele året.  Telefon:  61 27 65 14.

E-mail: vtrea@online.no