Bli med på Øyer kommune sitt vandreprogram - 10 trimmen, og få 10-trimmen bærenett. 

10-trimmen består av 10 utsiktspunkter langs turstier skiltet av Øyer kommune. Du kan skrive deg inn i turbøkene og stemple klippekortet eller sjekke inn via SjekkUT. Alle som går minst 8 turer får et 10 trimmen bærenett. Bærenettet må hentes på Øyer rådhuset, servicetorget. For deltakere under 15 år og over 70 år er kravet 6 turer. I tillegg har vi en uttrekkspremie blant de som leverer klippekort og en uttrekkspremie blant de som har brukt SjekkUT. Vi deler også ut en premie til den under 15 år som sjekker inn flest ganger i SjekkUT, og en premie til den over 15 år som sjekker inn flest ganger i SjekkUT. Uttrekkspremier og premier for flest turer deles ut etter 15. oktober.

Utsiktspunkter med turkasse: Langberga, Vardkampen, Kartberget, Høgberget (Skarsmoen), Skjønsbergaksla, Hundbergslia, Haugen, Haugakampen, Brånån, Måsåbergan (Musdal).

Klippekortet lastes ned her, klikk på teksten.

Turkart lastes ned her, klikk på teksten.

Turbeskrivelser lastes ned her, klikk på teksten. Turbeskrivelser finnes også under Turstier

Kart og turbeskrivelse til Kartberget.

Om SjekkUT

God tur!