Ledelsen på Aurvoll skole og kultursjefen hadde ansvaret for arrangementet, som inneholdt gaveoverrekkelse, bursdagsang ved Tretten sangkor, bløtkakefest og cruising med amerikanske biler fra Euromeet 2013. 18 av i alt 21 13-åringer av 2000-kullet kom til festen. Hilde Strangstadstuen hadde designet logo for anledningen, 13-gruppen sponset skjorter til jubilantene, kommunen spanderte kake, og AMC/Rambler club of Norway tok med ungdommene på cruising rundt i bygda. Stemningen var på topp!

AMC/Rambler Club of Norway avholdt sitt Euromeet på Bådstø i helgen, og kombinasjonen biler og ungdom var for perfekt til å la sjansen gå i fra oss. 13(!) stilige biler plukket opp ungdommer, ordfører og kultursjef til en skikkelig cruising rundt på Tretten. Det hele ble avsluttet med utstilling på Cadillac Diner, og diplomoverrekkelse til alle 13-åringene for deltakelse på Euromeet 2013.

Alle bilder: Tore Steffens, Lillehammer Byavis