PROGRAM:

08.00 Flaggheising på Kirkevangen, Tingberg og Bakketun.

Øyer-Tretten Skolekorps spiller ved Tingberg og Bakketun.

09.15 Skolekorpset spiller i Tunfaret.

09.15 Gudstjeneste, amfiet på Solvang skole.

10.30 Oppstilling til toget utenfor Solvang skole.

Rekkefølge: Flaggborgen, Øyer-Tretten Skolekorps, barnehagene,

Solvang Skole, Øyer Ungdomsskole, andre lag og foreninger, 17.maikorpset.

10.45 Nasjonalsangen. Avmarsj.

Barnetog: Gamlevegen – Granrudvegen – Hundervegen.

11.30 Ankomst Øyerhallen. Solvang skole synger.

Tale for dagen v/ Marit Solli, elev i 10.klasse Øyer Ungdomsskole

Kafè, leiker og kiosksalg. NB: Kun kontantbetaling.

14.00 Slutt på arrangementet.

18.00 Øyer Sangkor underholder på Bakketun

19.00 Minnehøgtid på Kirkevangen. Bekransning av bautaene v/ordfører

Brit K. Lundgård. Øyer sangkor synger. Umiddelbart etter dette fortsetter

arrangementet med kulturkveld i Øyer Kirke. Foredrag v/ Stein Ringen

“Verden i dag- mye bedre enn det ser ut til”. Sang v/ Janne Bakke.

Allsang.

20.00 Dansekveld på samfunnshuset. Live musikk med Jan S Duo.

Vi ønsker alle en fin 17.mai!

Vegene i 17.mai toget vil være stengt mens toget går. Parkering: ungdomsskolen, Lilleputthammer og alpinsenteret. Handicap-parkering ved busslomma/rundkjøringen på Solvang skole.

Hilsen 17.mai komiteen i Øyer.