Noen av de tradisjonelle arrangementene vil bli beholdt, og det blir flaggheising med musikalsk flaggsignalisering flere steder både på Tretten og i Øyer. Ellers vil en video med flere hilsener på dagen og kulturelle innslag bli vist på sosiale medier. Og alle innbyggerne i Øyer kommune oppfordres til å gå ut på sin egen gårdsplass og synge med eller spille det første verset av "Ja vi elsker -" sammen med folk rundt om i hele landet under den nasjonale markeringen.
 
Bilrebusløpet er et familiearrangement, og det er 3. trinns foresatte ved Solvang skole som har ansvaret for løpet. Det vil bli lagt opp til poster med oppgaver rundt om i kommunen. Alle svar leveres elektronisk, for å unngå store samlinger med folk. - Vi presiserer at smittevernreglene gjelder.

Det vil også bli popup-konserter med Øyer Sangkor, Tretten Sangkor og Øyer og Tretten skolekorps rundt på forskjellige plasser i kommunen.
 
Konkret 17. maiprogram vil bli offentliggjort senere.