I uke 36 går startskuddet for den siste store folkehelseundersøkelsen i Oppland.

Oppland fylkeskommune og kommunene ønsker nå å få inn nye data om hvordan det er å leve og bo i Oppland.

25 kommuner deltar

25 av kommunene i Oppland deltar i undersøkelsen. 25 000 opplendinger vil få et spørreskjema om faktorer som er avgjørende for folkehelsa.

- Vi er veldig fornøyde med oppslutningen. Det vil gi oss gode og representative svar på hva befolkningen mener er viktig, sier folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard i Oppland fylkeskommune.

Fire år siden sist

Forrige store folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland ble kjørt i 2014. Da svarte 8 000 opplendinger på viktige spørsmål om folkehelsa. Dataene fra undersøkelsen har blitt brukt som grunnlag til planstrategier og planer både på fylkes- og kommunenivå.

Nå er tiden inne for å oppdatere grunnlaget slik at man kan jobbe enda mer målrettet med den kommunale og regionale planleggingen. Oppdaterte informasjon er nyttig for å se en utvikling og for å få et nytt grunnlag for utvikling av tiltak.

Det blir den siste folkehelseundersøkelsen i Oppland. Etter 01.01.2020 er Oppland en del av den nye Innlandet fylkeskommune.

Østlandsforskning samler dataene og analyserer

Østlandsforskning er ansvarlig for datainnsamlingen og analysen av undersøkelsen. Når skjemaene sendes inn, sørger Østlandsforskning for at resultatene legges inn i data- og analyseprogrammer.

I spørreskjemaet er det spørsmål om trivsel, livskvalitet, tilhørighet, livsstil, nærmiljø, arbeids-, bo- og utdanningsmuligheter og andre faktorer som er viktige for folkehelsa.

Premie for høyest svarprosent

Det er trukket ut et representativt utvalg på 25 000 innbyggere som i løpet av uke 36 vil få spørreskjemaet enten i posten eller fra en lokal organisasjon. Den kommunen som har høyest svarprosent blir premiert med midler til et godt folkehelsetiltak.

Svar på nettet er mulig

Deltakerne oppfordres til å svare på nettet, og blir med i trekningen av gavekort og flaxlodd. Informasjon om hvordan dette skal skje står i skjemaene som deles ut. I Øyer er det Øyer-Tretten Idrettslag ( ØTI ) som deler ut skjemaene.