Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Planområde

Kommunedelplan Øyer Sør - høring

Kommunedelplan for Øyer Sør ble sist vedtatt i 2007. Planen er under revisjon og legges nå ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Høringsfristen settes til 20. januar 2023

Merknader sendes til postmottak@oyer.kommune.no , eller pr post:
Postboks 4, 2637 Øyer
Org.nr 961381185

Det vil også bli åpne møter mot slutten av høringsperioden. Nærmere informasjon om tidspunkt og innhold vil bli lagt ut på Øyer kommune sin hjemmeside. Se høringsbrevet her.

Eli Brænden

Å bo på hytta

Informasjonsskriv om bosetting på hytter