Kulturskolen er et offentlig undervisningstilbud i kunstfag til alle interesserte i kommunen. Barn og ungdom er hovedmålgruppe for tilbud. Kulturskolen skal være et sted som verdsetter elevenes mangfold og utvikler den enkeltes potensial.

Kulturskolen er også involvert i flere prosjekter, bl.a. annet gjennom Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken.

Priser: Individuell undervisning kr. 1645,- pr. semester. Gruppeundervisning kr. 1215,- pr. semester. Leie av instrument kr. 390,- pr. semester. Søskenmoderasjon: Barn nr 2, 25 %. Barn nr 3, 50 %.

Opplæring på de fleste instrumenter gjennom individuell- eller i gruppeundervisning får hver elev opplæring som er tilpasset sitt eget nivå. 

Brosjyre 2018/2019

Kulturskolen har følgende tilbud: 

Sang

Her kan man skrive litt om tilbudet, evt legge inn bilde og  navn på den som har dette tilbudet.

Kor

Messinginstrumenter

Treblåseinstrumenter

Trommer

Gitar

Trekkspill

Fiolin

Piano

Teater

Rockeverksted

Musikksprell