Betaling av tilleggsforskudd


 • Skattepliktig til Øyer:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05214
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO3163450605214
 • Skattepliktig til Gausdal:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05222
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO0963450605222
 • Skattepliktig til Lillehammer:
  • Betal til kontonummer: 6345 07 05014
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO9163450705014
 • Skattepliktig til Nord-Fron:
  • Betal til kontonummer: 6345 06 05168
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO1263450605168
 • I tillegg trenger du også ett KID-nummer for at vi kan identifisere din innbetaling. KID-nummer får du hos Skatteetaten (selvbetjening).
 • Velg skatteart: tilleggsforskudd.
 • Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig slik at tilleggsforskuddet blir godkjent.
 • Frist: 31. mai