Søndag 7. november ble den nye gravlunden i Øyer, Bruvin gravlund, innviet og vigslet.

Ordfører Mari Botterud overleverte, på vegne av Øyer kommune, gravlunden til Øyer kirkelige råd ved leder Geir Korslund. I talen la hun vekt på den langdryge prosessen det har vært - fra 1994 - fram til den vakre gravlunden som nå endelig er en realitet. Hun ga deretter en kronologisk gjennomgang av hendelsene fram mot ferdigstillelse.

Ordføreren uttrykte stor tilfredshet med arbeidet som er utført, og takket alle involverte parter for innsatsen. Hun avsluttet med at hun tror Bruvin gravlund er et sted mange av oss allerede er stolte av, og der hun er sikker på at mange vil finne fred og ro, men også glede seg over de fine omgivelsene, selv om årsaken til at folk ferdes her forbindes med sorg.

Vigslingen av den nye gravlunden ble foretatt av sogneprest Øyvind Sagedal. En del av gravlunden er avsatt for andre religioner. Denne delen var markert særskilt under seremonien, og ble ikke vigslet.

Ordførerens tale, med kronologisk gjennomgang av hendelsene fram mot ferdigstillelse, finner du i sin helhet som vedlegg til høyre på siden. (Foto: Knut Mellemberg).

bruvin - lite

©2010 Øyer kommune