Vi kårer første, andre og tredje premie, som vil bli honorert slik:

1.premie:     Et lite verk av Erik Pirolt, kunstneren som har laget M.A.U.R.

2.premie:    1000 kr

3.premie:    500 kr

Pengepremiene er fra Oppland fylkeskommune og Dale-Gudbrand Pilegrimssenter. I tillegg vil juryen plukke ut et fritt antall bilder som vil få særskilt omtale og presentasjon, og flere vil oppleve å få sitt bilde på trykk og/eller nett. Nedenfor finner du nærmere informasjon og konkurranseregler.

Konkurranseregler:

Konkurransen er åpen for alle. Hver deltaker kan sende inn maksimalt 5 bilder til konkurransen.

Bildene må være i så stor oppløsning som mulig (minimum 1 MB) og i jpg-format. Bildene må være tatt av M.A.U.R.. Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelle personer på bildet. Ved bilder av barn under 15 år, må foreldre samtykke på barnets vegne. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.

Øyer kommune forbeholder seg retten til å offentliggjøre innsendte bilder og bruke bildene i Øyer kommunes kommunikasjonskanaler (eget trykt materiale som publikasjonen Hærdera, brosjyremateriell, o.a., nettsider og sosiale medier). Bildene kan bli beskåret i forbindelse med eventuell offentliggjøring. Oppland fylkeskommune/Innlandet f.k., herunder Kulturnett Oppland, og Dale-Gudbrand Pilegrimssenter har rett til å publisere bildene på lik linje med kommunen.

Juryen er den samme som kunstutvalget som har juryert Tankeplass i Øyer. Dette er:

Frode Fossbakken og Eli Eriksrud fra Øyer kommune

Eivind Slettemeås, kunstkonsulent for Tankeplass

Per Gunnar Hagelien fra Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard

Erlend Gjelsvik fra Kulturarv i Oppland fylkeskommune

Marit Brænd og Per Erik Fonkalsrud fra Kultur i Oppland fylkeskommune

Representantene fra Oppland fylkeskommune vil fra 1.1.2020 representere Innlandet fylkeskommune. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal presentere M.A.U.R. i de forskjellige årstidene. Juryens avgjørelse er endelig.

Innsending:

Frist for innsending er 15.5.2020. Bilder til konkurransen sendes som vedlegg til e-post til: postmottak@oyer.kommune.no. E-posten må også inneholde fotografens navn, adresse og telefonnummer. I tillegg må det bekreftes at eventuelle personer på bildet har gitt sitt samtykke til offentliggjøring.

Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen, og for å kreditere rett fotograf ved eventuell publisering. Etter konkurranseperiodens slutt vil de øvrige av disse opplysningene bli slettet.

M.A.U.R. står langs pilegrimsleden ved Kløv mellom Stalsbjørsvea og Rindal.

Kartutsnitt MAUR.JPG