En dagsturhytte skal være lett tilgjengelig og stimulerer til økt bruk av nærfriluftslivet. Den skal plasseres sentralt i kommunen. 
 
Innlandet fylkeskommune har benyttet arkitektfirmaet RAM til å tegne hytta. Dagsturhytta finansieres av tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og egenandel fra kommunen. Hvis Øyer kommune takker ja til tilbudet, skal dagsturhytta etableres innen 2025. 
 
Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne om plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal utstyres med toalettanlegg og solcelle. 
 

Vi oppfordrer nå alle som har innspill til plassering av dagsturhytta i vår kommune om å benytte seg av dette innspillskjemaet! Skjemaet er åpent for innspill frem til 15. august 2021.