I år deles Øyer kommunes kulturpris ut. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, institusjoner, lag og foreninger som har tilknytning til Øyer kommune. Kulturprisvinneren må enten selv ha gjort seg bemerket innen et område som omfattes av det utvidede kulturbegrep, eller ha gjort en betydelig innsats for andre på kulturområde. Via kommunens hjemmesider gis det anledning til å fremme begrunnet forslag på kulturpriskandidater innen 1.mars 2023.

https://www.oyer.kommune.no/kulturprisen.433089.no.html