Informasjon om E6 utbyggingen i Øyer

Planprogrammet er på høring- fristen er 12. april. https://www.oyer.kommune.no/index.php?cat=433276

Åpent informasjonsmøte Øyer:

Møterom Lågen på Rådhuset, Tingberg, 19. mars 2019 kl. 18.00.


Åpen kontordag:

Øyer rådhus, møterom Gompa 20. mars kl. 13-19.

For å avtale møte på kontordagen, ta kontakt med COWI v/ Sigrid Grimeli på e-post shg@cowi.com eller mobil 932 40 102.

Spørsmål kan også rettes til Nye Veier As v/Harald Monsen, harald.monsen@nyeveier.no mobil 918 11 628.

Medvirkningsportal

Nye Veier AS har en medvirkningsportal, med bl.a. informasjon om prosjektet, planprogram, kartløsning og mulighet for å gi innspill til planarbeidet.
Det oppfordres til å benytte denne løsningen for å sende inn merknader.  www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet/moelv-lillehammer-øyer-soer/

Merknader kan også sendes via:
e-post: shg@cowi.com eller pr post: COWI AS v/ Sigrid Grimeli, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss
Kopi av innspill sendes Øyer kommune: postmottak@oyer.kommune.no,  for innspill til områder avgrenset til Øyer kommune.