Øyer kommune i samarbeid med Omsorgsberedskapen i Øyer (bygdekvinnelagene og sanitetsforeningene) og Gudbrandsdal Energi Nett invivterer i forbindelse med Egenberedskapsuka til et åpent møte hvor fokuset er hvilken rolle du som innbygger i Øyer spiller for din egen omsorg og sikkerhet i en krisesituasjon.

Øyer kommune og Gudbrandsdal Energi Nett vil presentere et tenkt scenario hvor deler av bygda vil være isolert over lengre tid. Du får så anledning til å diskutere hvordan dette påvirker din hverdag og hvilke utfordringer som vil oppstå over tid. Det er lagt opp som en diskusjonsøvelse, hvor arrangøren kanskje vil lære like mye som deltakerne.

Enkel servering

Link til Kulturnett

Link til DSB