Møtet ble holdt på Solvang skole i går, onsdag 26. april. Leder i Flerkulturelt råd, Mari Botterud ledet møtet og orienterte om rådets oppgaver og funksjon. Karriere Oppland v/ Sissel Fedje, Lillehammer region vekst v/ Henning Holmbakken, ØTI v/ Anne Marie Sveipe, Småjobbsentralen v/Odd Letrud og Revmatikerforeningen v/ Reidun Brustuen fortalte om sine tilbud.

Etter orienteringene var det samtale med flyktninger som er kommet i arbeid og som kunne gi gode råd. Det var også muligheter for nærmere dialog med foredragsholderne.

Mange gode tilbakemeldinger ble gitt til til Flerkulturelt råd for initiativet til møtet.

Flerkultur - Åpent møte

Leder i Flerkulturelt råd i samtale med møtedeltakere

Flerkultur - Åpent møte Flerkultur - Åpent møte 

Møtet var preget av god dialog om mulige karriereløp,

Alle foto: Gerd Hvoslef.