Frivilligmeldingen er utarbeidet i samarbeid med en referansegruppe fra frivilligheten. Her finner du meldingen og tilhørende dokumenter.