Innbyggere og næringsliv er velkommen til møtet, hvor spørsmål og problemstillinger kan tas opp. Deltakere fra ulike instanser i fylkeskommune og kommune vil være til stede.

Enkel servering

 

Web-overføring: Så sant det løser seg teknisk, vil det bli direkte overføring fra møtet. Linken finner du her.