Åpent møte
Utlendingsdirektoratet (UDI ) har etter anbudsrunde inngått avtale med selskapet Heimta AS om drift av  asylmottak (særskilt bo- og omsorgsløsning) ved Sølvskottberget.
UDI og Heimta AS ønsker å invitere  naboer og andre interesserte til et møte for å gi nærmere informasjon. Representanter fra politiet og kommunen vil også være til stede.
Møtet blir på Sølvskottberget onsdag den 15.  august kl. 18.00